sign on form

Stay up to date

Sign up now for all our news
in one monthly digest

Overheid: maak van Dexia een maatschappelijk nuttige bank!

Main
Banks
By Netwerk Vlaanderen | Brussels, Oct 10 2011

 

  • De huidige situatie creëert voor de overheid een unieke kans om resoluut te kiezen voor financieringen die de samenleving nodig heeft
  • De tegenprestaties die gevraagd worden in ruil voor de redding met belastinggeld dienen een publieke politieke beslissing te zijn die rekening houdt met alle stakeholders

Door Dexia Bank België (DBB) te redden van de grillen van de beurs wordt ruimte gecreëerd. Ruimte om op lange termijn te denken. Aan de overheid deze ruimte te gebruiken om van DBB een bank ten dienste van de noden van onze samenleving te maken.

 

Welke bank zal de overheid van Dexia willen maken? Gaan we terug naar business as usual of wordt de inzet van miljarden belastinggeld dit maal verstandig gebruikt? Het ware kapitaal van DBB is het spaargeld dat ze beheert. Dit vormt de basis voor verdere bankactiviteiten. Dit maatschappelijk kapitaal heeft de overheid, in tegenstelling tot bij Fortis, gelukkig niet uit handen gegeven. Nu is het zaak maatschappelijk verantwoord met dit spaargeld om te springen.

 

Unieke kans
De huidige situatie creëert voor de overheid een unieke kans om resoluut te kiezen voor financieringen die de samenleving nodig heeft. Onze samenleving staat voor uitdagingen die een specifieke financiering vereisen: de vergrijzing vraagt aangepaste huisvesting voor onze bejaarden, onze scholen zijn aan een stevige onderhoudsbeurt toe, noodzakelijke investeringen in milieu-technologie zullen tijd nodig hebben om economisch rendabel te zijn, enzovoort. Dexia zou, naast de financiering van openbare besturen, ook op deze vlakken een belangrijke rol kunnen vervullen.

 

Maar is dit waar de overheid voor gaat? Sommige commentaren doen geloven dat men van Dexia zo snel mogelijk weer een winstmachine wil maken, een bank die aan zijn aandeelhouders en obligatieverstrekkers wederom rendementen van 13% en meer belooft. Uit welke activiteiten de winst gepuurd wordt maakt niet uit, als ze het maar mogelijk maken dat de bank zo snel mogelijk weer verkocht kan worden aan de hoogste bieder. Als het misloopt draait de belastingbetaler er wel voor op. Het kan ook anders. De overheid kan ook gaan voor een vrij stabiel en redelijker rendement, uit investeringen in de productieve economie, zonder al te grote risico's te nemen en zonder de spaarders en kredietnemers uit te persen. Zo'n rendement is voor langetermijninvesteerders als pensioenfondsen en verzekeringen momenteel waarschijnlijk zelfs interessanter dan een jojo van grote winsten en zware verliezen.

Het lijkt Netwerk Vlaanderen evident dat een door de overheid recht gehouden Dexia kiest om te investeren in de productieve economie, zich ver af houdt van casino-activiteiten, niet meewerkt aan belastingontwijking, maatschappelijk schadelijke investeringen mijdt en zich pro-actief inschrijft als financier van de maatschappelijke noden van de toekomst.

Toch zijn we er niet gerust in. De vorige bankenreddingen waren op dat vlak zeker geen stichtend voorbeeld. En weinig garandeert dat, als het politieke spierballengerol opnieuw gaat liggen, het nu anders zal zijn. Daarom stellen wij voor dat over de richting waar de overheid met het geredde Dexia uit wil, niet - zoals bij Fortis en KBC - enkel gedebatteerd en besloten mag worden in besloten kringen van technische experts. De tegenprestaties die gevraagd worden in ruil voor de redding met belastinggeld dienen een publieke politieke beslissing te zijn die rekening houdt met alle stakeholders. De uiteindelijke keuze mag zeker niet overgelaten worden aan de directie van de bank.

--

Einde persbericht

 

Netwerk Vlaanderen heeft er altijd voor geijverd overheidsgelden maatschappelijk verantwoord te investeren, zie ook ons memorandum www.netwerkvlaanderen.be/memorandum

Meer informatie: Marjon Meijer (persvoorlichting), 02 201 0770, marjon.meijer@netwerkvlaanderen.be

contact

marjon.meijer@netwerkvlaanderen.be

Fairfin Website

Belfius
At the end of 2011 the former Dexia Group (France/Belgium/Luxembourg) went through a major restructuring. The state of Belgium became the owner of the Dexia Bank Belgium.…
Login

Good login. Redirecting to
'My Banktrack'.
Wrong login. Click here to request your password.
An email has been sent with your login!
Request password
This email is unknown.
<< Back
Search
Please provide one or more search terms

Join our mailinglist

Get all our latest news releases delivered straight to your inbox - or get our News Digest once a month

banktrack tweets
.@ieefa_institute lays it on the line to Ex-Im India's big backers: Rampal puts top banks and asset managers at risk https://t.co/c2yp79QFIX
Oct 26, 2016
RT @ODIclimate: 'Coal only makes global poverty worse' - from @drvox at @voxdotcom: https://t.co/8Qn08zEhjE Read @ODIdev research: https:/…
Oct 26, 2016
contact
route
Vismarkt 15
6511 VJ Nijmegen
Netherlands


contact@banktrack.org
Contact us